ગુજરાતમાં કોની લહેર? / ગુજરાતમાં સૂપડા સાફ કરવા તરફ ભાજપ, દિલ્હીમાં જુઓ જશ્ન માટે કેવી તૈયારીઓ કરાઇ

To clean the soup in Gujarat, BJP, see how preparations were made for the celebration in Delhi

હિમાચલ પ્રદેશમાં દર 5 વર્ષે સત્તા બદલવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે પણ ગુજરાતમાં ભાજપ સતત 6 વખતથી સત્તામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ