ગોલ્ડનું બજાર બેઠું / સોનું ખરીદવાનું હવે ન ચૂકતા ! ભાવમાં આવ્યો એકઝાટકે મોટો ઘટાડો, વધે એ પહેલા ઝડપો 'ગોલ્ડન તક'

time to buy yellow metal after rs 2500 correction know the details and price

ભાવમાં 2500 રુપિયાનો ઘટાડો આવતાં સોનું ખરીદી લેવાની તક આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ