યુનિકોર્ન / 'ટાઇમ ફોર થર્ડ યુનિકોર્ન' અશ્નીર ગ્રોવરે પોતાના જન્મદિવસ પર કરી મોટી જાહેરાત

Time for Third Unicorn Ashnir Grover makes big announcement on his birthday

શાર્ક ટેંક ઇન્ડિયાના એક શાર્કે પોતાના જન્મ દિવસ પર જાહેરાત કરી "ટાઇમ ફોર થર્ડ યુનિકોર્ન". હવે બીજા સેક્ટરમાં પણ નવા યુનિકોર્ન ઉભા કરવા માટેની તૈયારીઓ દર્શાવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ