સગવડ / બાબા કેદારનાથના દર્શન કરવા માટે હવે લાઇનમાં નહીં ઉભુ રહેવુ પડે, શરૂ થશે નવી વ્યવસ્થા

this-time-baba-kedarnath-darshan-will-be-through-token
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ