સૂચના  / આ તારીખ સુધી બેંકોમાં એકપણ રજા નહીં, રવિવારે પણ કામ શરૂ, RBIએ જાહેર કર્યો મહત્વનો આદેશ

Till this date there will be no holiday in banks, work will start even on Sunday

માર્ચ મહિનામાં જ તમામ ખાતાનો હિસાબ થાય છે, પછી તેને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં RBIએ તમામ બેંકોને રવિવારે ખુલ્લી રાખવાની સૂચના આપી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ