દુર્ઘટના / મહેસાણાની મંડાલી સોમશ્વર GIDCમાં સેફ્ટી સાધન વિના કેમિકલ ટાંકામાં ઝેરી કેમિકલ ખાલી કરતા સમયે 3 શ્રમિકોના મોત

Three workers died Raj Chemical Industrie Mandali Someshwar GIDC Mehsana

મહેસાણાના મંડાલી સોમેશ્વર GIDCમાં મિકલ ટાંકામાં કેમિકલ ખાલી કરતા દુર્ઘટના બની છે. રાજ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કેમિકલથી 3 શ્રમિકોના મોત થયા છે. ઝેરી કેમિકલના સંપર્કમાં આવતા 3 શ્રમિકોના મોત થયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ