નવી આફત / વિશ્વના દેશો પર મોટું સંકટ: કોરોના જેવા બીજા ત્રણ વાયરસ મળ્યા, ત્રણેય કોવિડની સરખામણીએ અત્યંત ઘાતક

Three viruses, such as corona, were found

કોરોના વાયરસ જેવાજ બિજા ત્રણ વાયરસ મળી આવ્યા છે. જેના કારણે વિશ્વના દેશો પર મોટું સંક્ટ ફેલાયું છે. આ ત્રણેય વાયરસ ચામાચિડીયામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે અને કોરોનાની સરખામણીએ અત્યંત ઘાતક છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ