મોબ લિંચિંગ / બિહારમાં પશુ ચોરી કરવાના શકમાં ગામના લોકોએ યુવકોની મારી-મારીને હત્યા કરી દીધી

Three people were beaten to death by locals in saran bihar on suspicion of cattle theft

બિહારના સારણ જિલ્લાના બનિયાપુર વિસ્તારમાં ગામના લોકોએ શુક્રવારે 3 લોકોની પશુ ચોરીના આરોપમાં મારી-મારીને હત્યા કરી દીધી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ