સાહેબ વાત મળી છે / રાજ્યના પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફાર : 3 IPS અધિકારીઓને DGP કૅડરનું પ્રમોશન

Three IPS officers promoted to DG level in Gujarat

ગુજરાત પોલીસ બેડામાં આજે મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ત્રણ IPS સીનીયર અધિકારીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. 1986 બેચના ત્રણ IPS અધિકારીઓને DGP કક્ષાનું પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ખબર સૌ પ્રથમ થોડા દિવસ અગાઉ VTVGujarati.comએ આપી હતી. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ