રે,કળજગ / ખેતીના પાણી માટે ત્રણ ભાઈઓ બન્યા એક-મેકના ખૂનના પ્યાસી-વચલાનું ઢાળી દીધું ઢીમ

Three brothers become thirsty for farm water.one killed

મોરબી જિલ્લાનાં નાના એવા ગામમાં અરેરાટીભરી ઘટના.ખેતીના પાણી માટે ત્રણ ભાઈઓ જુદ્ધે ચઢ્યા. વચલા ભાઈની નિર્મમ હત્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ