ગાંધીનગર / વાયરલ ઇન્ફેકશન હોય તેઓએ માસ્ક પહેરવું, ત્રીજા પ્રકારમાં વાયરલ ફેફ્સામાં પહોંચે છે: આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ

Those with viral infection should wear masks, third type of virus reaches lungs: Health Minister Rishikesh Patel

રાજ્યમાં વાયરલ ફીવરના વધતા કેસોને લઈને આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા લોકોને માસ્ક પહેરવા અપીલ કરી છે. તેમજ તેઓએ જણાવ્યું હતું કે બધે દવા પહોંચાડવાની કામગીરી થઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ