ભાષા વિવાદ / શરમજનક: તમિલનાડૂના શિક્ષણમંત્રીનું વિવાદીત નિવેદન- હિન્દી બોલનારા અમારે ત્યાં પાણીપુરી વેચે છે !

those who speak hindi are selling panipuri says tamil nadu minister ponmudy

તમિલનાડૂના ઉચ્ચ શિક્ષણ મંત્રી પોનમુડીએ હિન્દી ભાષાને લઈને વિવાદીત નિવેદન આપ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ