આસ્થા / હજ કરવા માટે પગપાળા જ નીકળી પડ્યો આ યુવક, 370 દિવસની યાત્રા બાદ મક્કા-મદીના પહોંચ્યો, વાયરલ થઈ તસવીર 

This young man set out on foot to perform Hajj, reached Makkah-Madinah after 370 days of journey.

Haj Journey News: ગયા વર્ષે 2 જૂને કેરળથી હજ યાત્રા પર પગપાળા નીકળ્યા હતા અને તેના જુસ્સાના બળ પર તેણે હજ માટે પવિત્ર શહેર મક્કા સુધીનું અંતર કાપ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ