નારીશક્તિ / કેન્સરને મ્હાત આપીને 14 વર્ષથી એમ્બ્યુલન્સ ચલાવતી મહિલા ડ્રાઇવરે 5000 દર્દીઓને પહોંચાડ્યા હોસ્પિટલ

This woman ambulance driver still carries bodies even in the coronal period

અમદાવાદમાં રહેતી મહિલા આવા કોરોના દર્દીઓના મૃતદેહને સ્થળાંતર કરે છે. કોરોના કાળમાં દર્દીઓની સારથી બનીને મદદરૂપ થઈ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ