ઍલર્ટ! / શું ખરેખર! પૃથ્વીને પળવારમાં ખતમ કરી નાખશે આ ચીજ, સ્પેસમાં તેની હાજરીથી વૈજ્ઞાનિકો પણ ચોંકી ઉઠ્યા

this thing can end the earth in a jiffy scientists are surprised by its presence in space

સ્પેસમાં અનેક એવી વસ્તુઓ છે, જે પૃથ્વીની નજીક આવે તો પૃથ્વીનો વિનાશ થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોને સ્પેસમાં આવી જ કોઈ વસ્તુ મળી આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ