ધર્મ / આ મંદિર 6 મહિના પાણીની અંદર અને બહાર રહેનારુ એકમાત્ર મહાભારતકાલીન મંદિર, જાણો ઇતિહાસ 

This temple is the only Mahabharata temple to stay underwater for 6 months

હિમાચલ પ્રદેશમાં ઘણા બધા અદભૂત તિર્થ સ્થળ છે. જેમાં એક મંદિર એવુ છે કે જે 6 મહિના પાણીની અંદર અને 6 મહિના પાણીની બહાર રહે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ