શું વાત કરો છો / 'ડ્રગ્સ'ની આદત પાછળ આ ગ્રહનો હોય છે હાથ, આજે પાપના ગ્રહને શાંત કરવાનો વિશેષ સંયોગ

This planet is behind the habit of 'drugs'

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કેટલાક એવા ગ્રહો પણ છે જે વ્યક્તિઓની ખરાબ આદતો સાથે જોડાયેલા છે. વ્યક્તિઓને તે ખરાબ આદત તરફ આકર્ષિત કરે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ