ભારે કરી / આ મોડેલે 13 કરોડ ચૂકવીને શરીરના આ ભાગનો કરાવ્યો વીમો ! તે જાણીને તમને પણ આશ્ચર્ય થશે

This model paid 13 crores to insure this part of the body! You too will be surprised to know that

સામાન્ય રીતે લોકો તેમના ઘર, કાર અથવા જીવનનો વીમો મેળવે છે. પરંતુ બ્રાઝિલની એક મૉડેલે 13 કરોડ ચૂકવીને પોતાના શરીના આ ભાગનો વીમો કરાવ્યો છે આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો..

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ