આવક / કરવા ચૌથ પર મોદી સરકારની આ સ્કીમમાં પત્નીના નામે ખોલાવો ખાતું, દર મહિને મળશે આટલા રૂપિયા

This karwa chauth give national pension system scheme to your wife

આ વર્ષે કરવા ચૌથ પર તમે તમારી પત્નીને કોઈ ગિફ્ટ આપવા માંગો છો તો તમારી પાસે સારી તક છે. આ વર્ષે પત્નીને ગોલ્ડ અથવા મોંઘા ગિફ્ટ નહીં પણ ભવિષ્યમાં કામ લાગે એવી ભેટ આપો. તમારી પત્નીને આત્મનિર્ભર બનાવવા અને તેને દર મહિને રેગ્યુલર ઈન્કમ આવે તે માટે સરકારની નેશનલ પેન્શન સ્કીમમાં ઈન્વેસ્ટ કરો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ