નારિયેળનો ઉપયોગ કરીને જાણો તમારું બ્લડ ગ્રુપ કયું છે

By : krupamehta 05:50 PM, 11 October 2018 | Updated : 05:50 PM, 11 October 2018
દરેક લોકો પોતાનું બ્લડ ગ્રુપ જાણવા માટે હોસ્પિટલ અથવા બ્લેડ કેમ્પમાં જાય છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે તમે તમારા ઘરે બેસીને બ્લડ ગ્રુપ જાણી શકો છો. જો નથી જાણતા તો આજે અમે તમને નારિયેળની મદદથી બ્લડ ગ્રુપની તપાસ કરવા માટે જણાવીશું

નારિયેળનો ઉપયોગ આપણે લોકા કેટલાક પ્રકારના કામમાં કરીએ છીએ પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકા આ વાત માટે જાણે છે કે નારિયેળથી તમે તમારા બ્લડ ગ્રુપ માટે જાણી શકો છો. એક સંશોધનમાં એવી વાત સામે આવી છે કે 5 બ્લડ ગ્રુપ, એ પોઝિટીવ, એબી પોઝિટીવ, બી પોઝિટીવ, ઓ પોઝિટીવ અને ઓ નેગેટિવને તમે નારિયેળની મદદથી ઓળખી શકો છો. 

નારિયેળથી બ્લડ ગ્રુપની શોધ કરવા માટે કોઇ વ્યક્તિના માથાથી થોડું ઉપર નારિયેળ પોતાની હથેળીમાં લો. હવે તમે જોશો કે નારિયેળ એક અલગ જ દીશામાં ફરી જશે. એ પોઝિટીવ બ્લડ ગ્રુપ હોય તો નારિયેળ 45 ડિગ્રીની પોઝિશન અને એ બી પોઝિટીવમાં 45 થી 55 ડિગ્રી ફરી જશે. એની સાથે બી પોઝિટીવમાં 60 ડિગ્રી અને ઓ પોઝિટીવમાં 90 ડિગ્રી ફરી જશે. 

તો આવી રીતે નારિયેળના પ્રયોગથી તમે જાણી શકશો કે તમારામાં કયું બ્લડ ગ્રુપ છે. જેનાથી તમારે કોઇ હોસ્પિટલ કે બ્લડ બેંકમાં જવું પડશે નહીં, અને તમારો સમય અને રૂપિયાની બચત થશે. 
 Recent Story

Popular Story