ભારે કરી / આને કહેવાય 'ઘરની ધોરાજી', નગરપાલિકાએ કોઈ વિકાસ કાર્યો ના કર્યા છતાં રૂપિયા 850 વેરો ઝીંકી દીધાનો આરોપ

This is called 'house robbery', the municipality is accused of levying Rs 850 tax even though it has not done any...

ધોરાજીની કોંગ્રેસ નગરપાલિકા દ્વારા ટેક્સ માં વધારો કરતા શહેરમાં ટેક્સનો વિરોધ ઉઠ્યો છે, ધોરાજી નગર પાલિકામાં આ વર્ષ થી ટેક્સ માં 850 રૂપિયા જેટ્લો વેરાનો વધારો કરવામાં આવ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ