માનવતા મહેંકાવી / આને કહેવાય સાચો મસીહા, ગાંધીધામના આ યુવકે યમરાજની ચુંગાલમાંથી અત્યાર સુધી બચાવી 22 જીંદગીઓ, સેવા જોઈ શાબાશી આપશો

This is called a true messiah, this young man from Gandhidham has saved 22 lives from the clutches of Yamraj so far, congra

આજના સમયમાં અકસ્માતમાં અનેક લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. ગાંધીધામનો યુવક અકસ્માતમાં ઘાયલ થતાં લોકોને બચાવી કાયમ કરી રહ્યો છે માનવતાની મિસાલ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ