નિવેદન / કેન્દ્ર દખલ કરે, સરકારને ચાલુ રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી : બંગાળમાં હિંસા મુદ્દે ભડક્યાં પાટિલ

this government have to right to continue : cr patil on west bengal violence

પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય હિંસાઑ વચ્ચે આજે ભાજપ દ્વારા આખા દેશમાં વિરોધ અને ધરણાં કરવામાં આવી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ