તમારા કામનું / માત્ર 800 રૂપિયાનું ડિવાઈસ બચાવશે તમારું એસી, કુલર, ટીવીનું ઇલેક્ટ્રિક બિલ જાણો ક્યાં મળશે આ સાધન

this device saves your electricity bill just place in your electricity switch board

આજકાલ લોકો ગરમીમાં બેહાલ છે ત્યારે ઘરમાં વધુ પડતા પંખા અને એસી વપરાશ વધી ગયો છે. જેના લીધે લાઈટ બીલમાં તગડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આનું પણ એક નિવારણ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ