બિઝનેસ / છટણી વચ્ચે આ કંપનીએ આપ્યા ગુડ ન્યુઝ, એકસાથે નવા 12 હજાર કર્મચારીઓની કરશે ભરતી

This company gave good news amid retrenchment, it will recruit 12 thousand new employees at the same time

ઘણી મોટી કંપનીઓ તેના કર્મચારીને નોકરીમાંથી કાઢી રહી છે પણ આ બધા વચ્ચે એક કંપની એવી પણ છે જે આ વર્ષે મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓની ભરતી કરવા જઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ