અર્થવ્યવસ્થા / 1 ફેબ્રુઆરીથી થવા જઇ રહ્યાં છે આ મોટા બદલાવ, તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર 

This big change is going to happen from February 1st

1 ફેબ્રુઆરી 2021થી ઘણા બધા બદલાવ થવા જઇ રહ્યાં છે. તેમાં મહત્વપૂર્ણ બદલાવ બજેટ હશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ