મકાન તોડતાં સાવધાની / VIDEO : જુનું બારણું તોડતા ચોંક્યાં ઘરવાળા ! ઉધઈ નહીં 39 સાપ ફરતાં જોવા મળ્યાં, ડોલમાં ભરીને જંગલમાં છોડાયા

They Knew There Were Termites Inside Door Frame, Found 39 Snakes Too

મહારાષ્ટ્રના ગોંડિયામાં એક વ્યક્તિના ઘરના જુના દરવાજામાંથી ઉધઈ નહીં પરંતુ 39 સાપ નીકળતાં જોવા જેવો ઘાટ થયો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ