સંસદ / સર્વપક્ષીય બેઠકમાં સામેલ થયા 31 પક્ષો, AAPનો વોકઆઉટ, ખેડૂતોના મુદ્દે આ ચર્ચા થઈ

They don't let us speak': AAP MP Sanjay Singh boycotts all-party meeting

આવતીકાલે સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરુ થઈ રહ્યું છે ત્યારે તે પહેલા સરકારે આજે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ