સંઘર્ષગાથા / ગૌરવ: કચ્છના નાનકડા ગામની આ બંને દીકરીઓ દેશની સેવા કાજે બંદૂક ઉપાડશે

These two daughters from a small village in Kutch will carry a gun to serve the country

ગામડાની મહિલાઓ શહેરની મહિલા કરતા કોઇ કામમાં પાછળ નથી. આ કહાણીમાં તમે જાણશો કે કેવી રીતે બે દીકરીઓ BSFમાં સંઘર્ષ કરીને પહોંચી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ