ટિપ્સ / ચોમાસામાં મચ્છરથી પરેશાન છો? આ છોડ અપાવશે છૂટકારો

These plants will get rid of mosquitoes and other insects

ચોમાસાની ઋતુમાં સામાન્ય રીતે પાણી ભરાઇ જવાની સમસ્યા થતી રહેતી હોય છે, જેના કારણે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે. 

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ