ફાસ્ટેગ / ગુજરાતના આ લોકોને ટોલ પ્લાઝા પર મળશે કન્સેશન, 75 ટકા જેટલી છૂટની જાહેરાત

These people from Gujarat will get concession at Toll Plaza, 75 percent discount announcement

ટોલ પ્લાઝા આસપાસ રહેતા લોકોને 75 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ટોલ પ્લાઝાના નજીકના ગામડાઓના લોકોને માત્ર 10 રૂપિયામાં એન્ટ્રી અપાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ