આનંદો / રેલવે મુસાફરીમાં ખાવાનું હવે નો ટેન્શન, દરેક ટ્રેનમાં મળશે હવે જમવાની સુવિધા, જાણો લો સમગ્ર વિગત

These facilities have been re-introduced in the railways for the passengers, no worries now

કોરોનાના કારણે ટ્રેનમાં આપવામાં આવતુ ભોજન બંધ કરવામાં આવ્યુ હતુ. જેને ફરીથી 100 ટકા ક્ષમતા સાથે એટલે કે તમામ ટ્રેનોમાં ભોજન આપવામાં આવશે તેવી રેલવે વિભાગે જાહેરાત કરવામાં આવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ