જ્યોતિષ શાસ્ત્ર / પૈસાની લેવડ-દેવડ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે અઠવાડિયાના આ દિવસો, ઉધાર લેતા કે આપતા સમયે ખાસ રાખો ધ્યાન

These days of the week are considered inauspicious for money transactions, be careful while borrowing or giving.

અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર અઠવાડિયાના કયા દિવસોમાં પૈસાની લેવડદેવડથી બચવું જોઈએ.

Loading...