ધ્યાન રાખજો / જો જો ફેસબુક પર ભૂલથી પણ આવી કોમેન્ટ ન કરી દેતાં, નહીં તો સીધા જ થશો જેલભેગાં

these comments on facebook will send you to the jail

જો તમે ફેસબુક પર સક્રિય છો અને અવાર-નવાર પોસ્ટ અને કોમેન્ટ્સ કરો છો તો તમને આ અંગે જાણકારી હોવી જોઈએ. કારણકે એક ખોટી કોમેન્ટ તમને જેલ પહોંચાડી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ