કામની વાત / આ બેઁકોમાં છે તમારુ ખાતુ તો કરી લેજો કેટલાક બદલાવ નહી તો અટકી જશે તમારા પૈસા 

These banks are in your account. If you make some changes, your money will stop

ઓરિએન્ટલ બેઁક ઑફર કોમર્સ અને યુનાઇટેડ બેઁક ઑફ ઇન્ડિયા પંજાબ નેશનલ બેઁક સાથે મર્જ થઇ ગયા છે, જેના કારણે યુઝર્સને કેટલીક તકલીફ પડી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ