કામની વાત / મોબાઈલમાં આ APP હોય તો ડિલીટ કરી દેજો, ઉલ્લુ બનાવીને હૅક કરી નાંખે છે ફોન

These apps are easily hacking the phone by fooling the users

રિસર્ચર્સે એક નવું ટ્રોજન ફ્લાઇટ્રેપ સ્પોટ કર્યુ છે. આ વાયરસ 140થી વધારે દેશમાં ફેસબૂક યુઝર્સના અકાઉન્ટ હેક કરી રહ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ