તમારા કામનું / 1 જુલાઇથી દેશમાં થવા જઈ રહ્યા છે આ 7 મોટા બદલાવ, મિડલ-ક્લાસના ખિસ્સાં પર પડશે સીધી અસર

These 7 big changes are going to take place in the country from July 1, will have a direct impact on the pockets of the...

જેમાંથી ખાસ બેંકીંગ નિયમો, રોકાણ કરવા માટે ના નિયમોમાં બદલાવ થવા જઈ રહ્યા છે, એ સાથે જ એલપીજી, સીએનજીની કિંમતોમાં પણ ઘણા બદલવા થઈ રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ