કમાન કોના હાથે? / ગુજરાત કોંગ્રેસના નવા પ્રમુખ તરીકે આ 4 નામો સૌથી મોખરે, રાહુલ ગાંધી કાલે કરશે મોટું કામ

These 4 names are at the forefront as the new President of Gujarat Congress, Rahul Gandhi will meet tomorrow

રાહુલ ગાંધી સાથે આવતીકાલે ગુજરાત કોંગ્રેસના 15 જેટલા મોટામાથા સાથે બેઠક કરશે, સેન્સ લઈ પ્રદેશ અધ્યક્ષનું નામ દિવાળી પહેલા જાહેર થશે તેવા સંકેત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ