ફેરફાર / 25 એરપોર્ટને પ્રાઇવેટ કરીને આ રીતે કમાણી કરશે કેન્દ્ર સરકાર, સુરત અને વડોદરાનું નામ પણ સામેલ

these 25 new airports will get privatised by 2025 check the list

કોરોના મહામારીએ ગયા વર્ષે 137માંથી 133 એરપોર્ટ્સને ભારે નુકસાનમાં ઘકેલી દીધુ હતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ