ના હોય! / 300 વર્ષ પહેલા આવી હતી કોરોના જેવી મહામારી, 280 વર્ષ બાદ આવ્યો અંત 

There was an epidemic like Corona 300 years ago

 કોરોના મહામારીએ સમગ્ર દુનિયામાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે ત્યારે 300 વર્ષ પહેલા જે બિમારી આવી હતી તે કોરોના કરતા પણ ભયંકર હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ