ઉત્તમ ઉદાહરણ / મહેસાણા જિલ્લાના આ ગામમાં કોરોનાનો એકપણ કેસ નહીં, જાણો કેવી રીતે લોકો સજાગ થયા

There is not a single case of corona in this village of Mehsana district

મહેસાણામાં એક તરફ કોરોનાનો કહેર વધી રહ્યો છે ત્યારે બેચરાજીના ચાંદણકી ગામમાં કોરોનાનો એકપણ કેસ ન નોંધાતા ઉદાહરણરૂપ બન્યું છે

Loading...