રસીમાં રાહત / ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 18થી 44 વર્ષના લોકોને રાહત, રસી માટે સ્લોટ બુક કરાવો પડશે નહીં

There is no need to book a slot for vaccine in Rajkot

રાજકોટમાં હવે 18થી 44 વર્ષ માટે સ્લોટ વગર રસી અપાશે, 14 જૂનથી 20 કોલેજોમાં વેક્શિનેશન હાથ ધરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ