ખાસ વાંચો / રેમડેસિવીર કોરોના દર્દીને રાહત આપે છે તેવા કોઈ પુરાવા નથી, જલ્દી જ લાગી શકે છે રોક

There is no evidence that Remdesivir relieves a corona patient

પ્લાઝમા થેરેપી બાદ હવે રેમડેસિવીર ઇન્જેકશન કોરોના સારવારમાં રાહત આપે છે તેવા કોઈ પુરાવા ન હોવાથી તેને પણ હટાવી દેવામાં આવશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ