ન્યાયતંત્ર / દેશમાં અમીર અને ગરીબ લોકો માટે અલગ કાયદા ન બની શકે, જાણો સુપ્રીમકોર્ટે આવું કેમ કહ્યું

there can not be two parrelel legal systems

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે દેશમાં બે સમાંતર લીગલ સિસ્ટમ ન હોય શકે. એક કે જે લોકો અમીર છે, પાવરફૂલ છે અને રાજનૈતિક પહોંચ ધરાવે છે અને બીજા એવા લોકો કે જે બધી સુવિધાઓથી વંચિત છે અને સામન્ય માણસ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ