અંબાજી / માં અંબાના ભક્તોની સેવાનો લ્હાવો: રસ્તે રસ્તે ખાણી-પીણી અને આશ્રયના કેમ્પો ધમધમ્યા, ચાકરી જોઈ થઈ જશો ભાવવિભોર

There are service camps in Ambaji for the comfort and convenience of the pilgrims

ambaji mandir : પદયાત્રિકો, સંઘમાં આવતા યાત્રિકો, રથ, માંડવી, ગરબા અને ધજા લઈને આવતા માઇભક્તોનો અવિરત પ્રવાહ અંબાજી ધામને જય અંબે..... બોલમાડી...... અંબેના નાદથી સતત ગજવી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ