ઘટના / યુવકે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ શરૂ કરીને કર્યું એવું કે ફેસબુક અને મુંબઈ પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ, જાણો પછી શું થયું 

The youth started live streaming and Facebook and Mumbai police started running, find out what happened next.

ફેસબુકની આયર્લેન્ડ સ્થિત ઓફિસ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર પોલીસને જાણકારી આપવામાં આવી હતી જેના લીધે મુંબઈના એક યુવકને આત્મહત્યા કરતા પહેલા બચાવી લેવાયો હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ