OMG / આ પક્ષીના મળમાંથી બનાવવામાં આવે છે દુનિયાની સૌથી મોંઘી કોફી, પ્રોસેસ જાણીને ચકરાઈ જશે માથું..

The world's most expensive coffee is made from the feces of this bird, Knowing the process will make you dizzy.

જાકૂ બર્ડ કોફી દુનિયાની સૌથી દુર્લભ અને મોંઘી કોફીમાંથી એક છે. આ કોફીના નામ સાથે એક પક્ષીનું નામ જોડવામાં આવે છે. આ મોંઘી કોફી સાથે એ પક્ષીનું કનેક્શન પણ ઘણું ખાસ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ