લ્યો બોલો / નવસારીમાં 10 વર્ષ પહેલા ચાલુ કરેલા રિંગ રોડનું કામ હવે પૂરું થશે, અણઘડ વહીવટનો જવાબદાર કોણ?

The work of ring road started 10 years ago in Navsari municipality will be completed now, who is responsible for clumsy...

10 વર્ષ પહેલા અને અત્યારના ખર્ચના ભારણની જવાબદારી કોની? કયા સુધી ચાલશે આવો વહીવટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ