આત્મનિર્ભર / લગાન ફિલ્મ પરથી બનાવી વુમન-11 ટીમ અને હવે એવું કામ કરે છે ગુજરાતની મહિલાઓ જોતી રહી જશે

The Woman-11 team made from the film Lagaan and now the women of Gujarat will continue to watch it

કચ્છના કુનરિયા ગામની ગામની 11 મહિલાઓએ ગામના લોકોને જે જીવન જરૂરી વસ્તુઓની જરૂર પડતી હતી તેનું ઘર આંગણે ઉત્પાદન અને વેચાણ શરૂ કરી આત્મનિર્ભર બનવાની સિદ્ધિ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ