સંશોધન / કોરોના નેગેટિવ થયા બાદ પણ થાયરૉયડ ગ્રંથિમાં ચોંટેલો રહે છે વાયરસ: નવી સ્ટડીમાં થયો મોટો ખુલાસો   

The virus sticks to the thyroid gland even after the corona is negative: a new study reveals

સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે મધ્યમથી ગંભીર ચેપ દરમિયાન, થાઇરોઇડ ગ્રંથિ પર બળતરાની સ્થિતિ પણ હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ